آموزش زبان انگلیسی آموزش مکالمه، لغت، گرامر، اصطلاح، ضرب المثل، تافل، آیلتس، و ترجمه زبان انگلیسی شهریور ۲۳, ۱۳۹۴ | آموزش زبان انگلیسی

آرشیو روزانه: شهریور ۲۳, ۱۳۹۴

Test35

To start with, can you ……. what session 2 was all about? (a) retain (b) remain (c) remind (d) remember برای انتخاب گزینه صحیح باید معنی گزینه های موجود را بررسی کنیم گزینه a یعنی نگهداشتن گزینه b یعنی باقیماندن گزینه c یعنی یادآورى کردن گزینه d یعنی بخاطراوردن دقت کنید که گزینه c و d از لحاظ معنی به …

ادامه مطلب »

Family Members

از کلمات زیر میتوانید برای بیان نسبت خانوادگی و فامیلی خود با شخص دیگری استفاده کنید: Grandparents به پدربزرگ و مادربزرگ با هم, گفته میشود. معادل فارسی ندارد. Children always enjoy visiting their grandparents. بچه ها همیشه از رفتن پیش پدربزرگ و مادر بزرگ هایشان لذت میبرند. Grandfather پدربزرگ پدری یا مادری Grandmother مادربزرگ پدری یا مادری Great grandfather پدربزرگ …

ادامه مطلب »

Idioms10

چند اصطلاح کاربردی: freeze! —– بیحرکت، دستها بالا the party is over —– دیگه بازی تموم شد I’ll eat my hat —– اسمم رو عوض میکنم talk of the devil —– عجب حلال زاده ای as they say: All is well that ends well. —–  موفقیت ارزش تلاش را دارد knock on the wood—– بزنم به تخته dog-eat-dog —–  خر …

ادامه مطلب »