آموزش زبان انگلیسی آموزش مکالمه، لغت، گرامر، اصطلاح، ضرب المثل، تافل، آیلتس، و ترجمه زبان انگلیسی سپتامبر 2015 | آموزش زبان انگلیسی
خانه -> ۱۳۹۴ -> مهر

آرشیو ماهانه: مهر ۱۳۹۴

Oath-504-1-5

لغت پنجم از درس ۱ کتاب ۵۰۴ Oath /əʊθ; pl.əʊðz/ A promise that something is true; a curse سوگند به اینکه چیزی درست است، دشنام، سوگند   The president will take the oath of office tomorrow.   فردا رئیس جمهور سوگند اداری می خورد.   In court the witness took an oath that he would tell the whole truth.   در دادگاه شاهد سوگند …

ادامه مطلب »

Test45

آموزش و آزمون

The trouble is I haven’t made a _______. (a) detail           (b) note           (c) sheet           (d) list پاسخ صحیح : گزینه d پاسخ صحیحه. چون که عبارت “make a list” به معنی لیست گرفتن ـه و بقیه گزینه ها همراه با فعل “make” معنی ندارن.

ادامه مطلب »

Funny Story

An American tourist asked a boat guy in a beach, “Do you know Biology, Psychology, Geography, Geology or Criminology? The boat guy said, “No. I don’t know any of those.” The tourist then said, “What the hell do you know on the face of this Earth? You will die of illiteracy!” The boat guy said nothing. After a while the boat developed …

ادامه مطلب »

NickName

پست آموزشی

در زبان انگلیسی همانند زبان فارسی بسیاری از اسامی افراد به شکل اختصاری خوانده و نوشته می شوند که در اصطلاح انگلیسی به آن “nickname” یا اسم مستعار گفته می شود مثلا در زبان فارسی “فاطمه” را “فاطی” و کامران را “کامی” و یا “ابراهیم” را “ابی” می گوییم، در حالیکه این موضوع در زبان انگلیسی به مراتب کاربردی تر است. به …

ادامه مطلب »

Tact-504-1-4

لغت چهارم از درس ۱ کتاب ۵۰۴ Tact /tækt/ Ability to say the right thing. توانایی گفتن سخن مناسب، تدبیر، کیاست   My aunt never hurts anyone’s feeling because she always uses tact. خاله ام هرگز احساسات کسی را جریحه دار نمی کند، چون همیشه تدبیر به کار می برد.   By the use of tact, Janet was able to calm her …

ادامه مطلب »

Test44

آموزش و آزمون

Remember that there’s no work today ……. it’s Sunday. (a) for           (b) while           (c) because           (d) however پاسخ صحیح : گزینه c معنی جمله: یادت باشه امروز کاری نداریم، زیرا امروز یک شنبه است.

ادامه مطلب »

Nationalities

پست آموزشی

List of Countries, Nationalities and Languages لیستی از نام کشورها، ملیت ها، و زبان های مختلف  Country Nationality Language نام کشورها Afghanistan Afghan Dari (Persian) افغانستان Argentina Argentine / Argentinean Spanish آرژانتین Australia Australian English استرالیا Austria Austrian German اتریش Belgium Belgian French / Flemish بلغارستان Bolivia Bolivian Spanish بولیوی Brazil Brazilian Portuguese برزیل Cambodia Cambodian Cambodian کلمبیا Canada Canadian …

ادامه مطلب »