خانه -> اشتباهات رایج -> اشتباهات رایج ۱۳ Common Mistakes

اشتباهات رایج ۱۳ Common Mistakes

اشتباهات رایج – Common Mistakes
اشتباهات رایج – Common Mistakes

معادل عبارت “اعتماد داشتن به …” در زبان انگلیسی را به صورت

Confidence in 

بیان می کنیم و نه به صورت :

Confidence to

بنابراین:

اعتماد داشتن به … :

 ✓ Confidence in

Confidence to

مثال:

I have great confidence to you.

 ✓ I have great confidence in you.

 من به شما اعتماد زیادی دارم.

نکته:

عبارت “in confidence” به معنی “راز” می باشد. مثال:

Let me tell you something in confidence.

اجازه دهید من چیزی را به صورت راز به شما بگویم.

…………………………………………………………………………………………………

اشتباهات رایج – Common Mistakes
اشتباهات رایج – Common Mistakes

فعل “Conform” به معنی “پیروی کردن” و “اطاعت کردن” است، اگر بخواهیم معادل عبارت “پیروی کردن از” را در زبان انگلیسی بیان کنیم آنرا به صورت

Conform to

بیان می کنیم و نه به صورت

Conform with

بنابراین:

پیروی کردن از … :

 ✓ Conform to

Conform with

We must conform with the rules.

 ✓ We must conform to the rules.

ما باید از قوانین تبعیت کنیم.

نکته:

دقت کنید که فعل comply که تقریبا معنی مشابهی با فعل conform دارد، با حرف اضافه with استفاده می شود.

مثال:

We’ll comply with your request.

ما با درخواست شما موافقت می کنیم.

…………………………………………………………………………………………………

اشتباهات رایج – Common Mistakes
اشتباهات رایج – Common Mistakes

فعل “Congratulate” به معنی “تبریک گفتن” است، حال اگر معادل عبارت “تبریک گفتن بخاطر چیز خاصی” را بخواهیم در زبان انگلیسی بیان کنیم آنرا به صورت

Congratulate on

بیان می کنیم و نه به صورت

Congratulate for

بنابراین:

تبریک گفتن بخاطر … :

 ✓ Congratulate on

Congratulate for

مثال:

I congratulate you for your success.

 ✓ I congratulate you on your success.

ما به تو بابت موفقیتت تبریک می گویم.

…………………………………………………………………………………………………

برای دیدن مطالب و پست های مربوط به Common Mistakes یا اشتباهات رایج  اینجا  را کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*