خانه -> ۱۳۹۵ -> مرداد

بایگانی ماهانه: مرداد ۱۳۹۵

Useful Idioms 56

پنج عبارت و اصطلاح کاربردی ۵۶#:  …………………………………………… I’m full of beans today امروز خیلی شارژم  …………………………………………… You rock تو فوق العاده ای  …………………………………………… Up to me به خودم مربوطه  …………………………………………… Way to go دمت گرم  …………………………………………… It made my mouth water دهنمو آب انداختی  ……………………………………………  امیدواریم مطالب ما براتون مفید باشه، لطفا ما را به دوستان خود معرفی کنید: UCLnet.com

ادامه نوشته »

Quantity -504-17-11

لغت ۱۱ از درس ۱۷ کتاب ۵٠۴ ………………………………………. Quantity / ‘kwɑntətɪ /’kwɒ- / Amount I never neglect* to carry a small quantity of money with me. Who believes that quantity is better than quality? A large quantity of meat is always stored in our freezer.   مقدار   هرگز به حمل مقدار کمی پول با خودم بی توجهی نمی کنم. …

ادامه نوشته »

Joke 18

Happy

Joke #18 جک هیجدهم: ………………………………………. – My wife is a very careful driver. – How do you know that? – She always slows down when passing a red light! ……………………………………….. – همسر من خیلی راننده با احتیاطیه.  -از کجا فهمیدی ؟ – همیشه موقعی که میخواد ازچراغ قرمز رد بشه سرعتشو کم میکنه!

ادامه نوشته »

Apology

عذرخواهی کردن در زبان انگلیسی …………………………………. همانطور که میدانیم ساده ترین عبارت برای عذرخواهی کردن در موقعیت های دوستانه و غیر رسمی عبارات Sorry یا I’m Sorry می باشد. که در پاسخ به آن می توان از عبارات It’s OK. اشکالی ندارد Never mind. مهم نیست استفاده کرد. ولی برای عذر خواهی کردن عبارات دیگری نیز وجود دارد که در اینجا به چند مورد …

ادامه نوشته »

Harsh -504-17-10

لغت ۱۰ از درس ۱۷ کتاب ۵٠۴ ………………………………. Harsh / hɑːʃ / Rough to the touch, taste, eye, or ear; sharp The law is harsh on people who go around menacing* others. Looking at his cigarette, Phil realized it was absurd* to inhale such harsh smoke. Hazel altered* her tone of voice from a harsh one to a soft tone. …

ادامه نوشته »

Idiom 122

پست آموزشی

اصطلاح ۱۲۲#: ………………………………………… دوستان عزیز زبان آموز اصطلاح این پست ما هم مربوط میشه به معادل جمله اصطلاحی “ بی گدار به آب زدن.“ که در زبان انگلیسی آن را به صورت زیر بیان می کنیم : Take heed. و معنی این اصطلاح در دیکشنری چنین بیان شده: Take heed : Be careful; Pay attention. مثال: Please take your heed before making a …

ادامه نوشته »

Nourish -504-17-9

لغت ۹ از درس ۱۷ کتاب ۵٠۴ ………………………… Nourish / ‘nɜrɪʃ /’nʌ- / Make or keep alive and well, with food; feed; develop an attitude A diet of nourishing food is served to every hospital patient. It was easy to detect* that the skinny boy was not well nourished. After the operation, our doctor plans to nourish my mother with …

ادامه نوشته »

Useful Idioms 55

پنج عبارت و اصطلاح کاربردی ۵۵#:  …………………………………………… Go Dutch بیا دونگی حساب کنیم  …………………………………………… To white wash ماست مالی کردن  …………………………………………… You are all wet سخت در اشتباهی  …………………………………………… Back off کوتاه بیا  …………………………………………… My heart is heavy دلم گرفته  ……………………………………………  امیدواریم مطالب ما براتون مفید باشه، لطفا ما را به دوستان خود معرفی کنید: UCLnet.com

ادامه نوشته »