خانه -> ۱۳۹۵ -> خرداد

بایگانی ماهانه: خرداد ۱۳۹۵

Vast -504-16-3

لغت ٣ از درس ۱۶ کتاب ۵۰۴ ………………………………….. Vast  / vɑːst / Very great; enormous ,  Daniel Boone explored* vast areas that had never been settled. Our campus* always seems vast to new students. Vast differences between the two sides were made clear in the debate.*   بسیار زیاد، عظیم   “دانیل بون” مناطق وسیعی را که هرگز در آن …

ادامه نوشته »

Useful Idioms 46

پنج عبارت و اصطلاح کاربردی ۴۶#:  ……………………………………………  The apple of sb’s eye.   نور چشمی  ……………………………………………  You hit the nail on the head.  زدی تو خال،درست حدس زدی  ……………………………………………  Hung up on someone  به کسی دل بستن  ……………………………………………   Curiosity killed the cat!!! فضولی موقوف …………………………………………… Jack of all trades master of none همه کاره و هیچ کاره ……………………………………………  امیدواریم مطالب ما …

ادامه نوشته »

Idiom 117

پست آموزشی

اصطلاح ۱۱۷#: ………………………………………… دوستان عزیز زبان آموز، اصطلاح این پست ما مربوط میشه به معادل عبارت اصطلاحی “ همرنگ جماعت شدن“ که این اصطلاح در زبان انگلیسی میشه: Go with the stream/flow  و معنی این اصطلاح در دیکشنری چنین بیان شده: To go with the stream/flow to do what seems like the easiest thing in a particular situation مثال: Stop …

ادامه نوشته »

Surpass -504-16-2

لغت ٢ از درس ۱۶ کتاب ۵۰۴ Surpass / sər’pæs /sə’pɑːs / Do better than; be greater than; excel* The machines of the twenty-first century* surely surpass those of earlier times. Most farmers believe that rural* life far surpasses urban* living. It is undeniable* that a cold lemonade in july cannot be surpassed   بهتر بودن از، بیشتر بودن از، …

ادامه نوشته »

Useful Idioms 45

پنج عبارت و اصطلاح کاربردی ۴۵#:  ……………………………………………  I’m a heavy- sleeper.  خوابم سنگینه. ……………………………………………  I’m a light- sleeper. خوابم سبکه. ……………………………………………  The nurse gave me an injection.  پرستاره بهم امپول زد. ……………………………………………  My brain is dead. مخم هنگ کرده ……………………………………………  Stick to your job. بچسب به کارت. ……………………………………………  امیدواریم مطالب ما براتون مفید باشه، لطفا سایت و اپلیکیشن UCLnet را به دوستان …

ادامه نوشته »

Slender -504-16-1

لغت ۱ از درس ۱۶ کتاب ۵۰۴ ……………………………………. Slender / ‘slendə(r) / Long and thin; limited; slight Carlotta’s slender figure made her look somewhat taller than she was. There was only a slender chance that you could conceal* the truth. The slender thief was able to enter the apartment through the narrow window.   کشیده و باریک، محدود، اندک   …

ادامه نوشته »

Titanic

پست ویدیویی

آهنگ زیبای فیلم تایتانیک Titanic با نام My heart will go on با صدای سلن دیون Celiene Deion ……………………………………………… تایتانیک ” Titanic ”  فیلمی عاشقانه است به کارگردانی جیمز کامرون، و بازی لئوناردو دی کاپریو ” Leonardo DiCaprio ” و کیت وینسلت ” Kate Winslet “ که در سال ۱۹۹۷ توسط کمپانی‌ های آمریکایی پارامونت پیکجرز و فاکس قرن بیستم ساخته شد. …

ادامه نوشته »

English Learning Tips #55

English Learning Tips #55 نکته پنجاه و پنجم یادگیری زبان: ……………………………… #۵۵ You are never too young or too old to start learning English. Don’t make excuses not to learn. What are you waiting for? شما هرگز برای شروع یادگیری زبان انگلیسی خیلی پیر یا خیلی جوان نیستید. برای یادگیری زبان بهانه جویی نکنید. منتظر چه چیزی هستید.

ادامه نوشته »

Innovative -504-15-12

لغت ۱۲ از درس ۱۵ کتاب ۵۰۴ ………………………… Innovative / ɪnəveɪtɪv / Fresh; clever; having new ideas The innovative ads for the computers won many new customers. Everyone in our office praised the boss for his innovative suggestions. Nicole decided to alter* her approach and become more innovative.   تازه، مبتکرانه، دارای اندیشه های جدید، نوین   تبلیغات مبتکرانه برای …

ادامه نوشته »