خانه -> ۱۳۹۴ -> بهمن -> ۲۷

آرشیو روزانه: بهمن ۲۷, ۱۳۹۴

Mount -504-10-3

لغت سوم از درس ۱۰ کتاب ۵۰۴ …………………. Mount / maʊnt / Get up on Congressman Jones mounted the platform to make his speech. The watchman mounted the tower to see if there were any people in the vicinity.* My sister couldn’t mount the horse so they gave her a pony instead.   سوار شدن، بالا رفتن از “گینگریچ” نماینده …

ادامه مطلب »

Emphasizing

کلمات، عبارات، و قیدهای زیر بیانگر تاکید هستند و برای این منظور استفاده می شوند. ………………………….. ۱_Without a doubt بدون تردید ۲_ Obviously آشکارا ، معلوم بودن که  ۳_ Clearly به وضوح ، مسلما  ۴_ Evidently از قرار معلوم ، ظاهرا  ۵_ Actually در حقیقت ، واقعا ۶_ In fact در واقع ، در حقیقت ۷_ certainly به طور مسلم …

ادامه مطلب »