خانه -> ۱۳۹۴ -> بهمن -> ۱۸

آرشیو روزانه: بهمن ۱۸, ۱۳۹۴

You’re My Heart, You’re My Soul

پست ویدیویی

آهنگ زیبای “تو در قلب منی ، تو در روح منی” از گروه مدرن تاکینگ متن آهنگ و ترجمه آن : You’re my heart, you’re my soul تو در قلب منی ، تو در روح منی .Deep in my heart, there’s a fire a burning heart در اعماق وجودم شعله هایی سوزان زبانه می کشد. .Deep in my heart, there’s desire-for a start …

ادامه مطلب »

Ignore -504-9-9

لغت نهم از درس ۹ کتاب ۵۰۴ ……………………… Ignore / ɪg’nɔr /ɪg’nɔː / Pay no attention to; disregard Little Alice realized that if she didn’t behave, her parents would ignore her. The student could not answer the question because he ignored the obvious* facts. Older brothers and sisters often feel ignored when their parents only spend time with a new …

ادامه مطلب »

English Learning Tips #25

نکته بیست و پنجم یادگیری زبان: ……………………………… #۲۵ Newspapers are a good place to find passive constructs. Read through an article and see if you can find the passive sentences. روزنامه ها منابع خوبی برای یافتن ساختارهای گرامری مجهول هستند. یک مقاله از روزنامه را بخوانید و ببینید میتوانید جمله های مجهول را در آن پیدا کنید.

ادامه مطلب »