خانه -> ۱۳۹۴ -> بهمن -> ۱۶

آرشیو روزانه: بهمن ۱۶, ۱۳۹۴

Quote 97

تصاویر

Dear God, I don’t ask you to make my life easier, but I ask you to give me the strength to face all my troubles.   خدای عزیزم، از تو نمی خواهم زندگی را برایم آسان کنی، اما از تو می خواهم قدرت مواجه با مشکلاتم را به من عطا کنی.

ادامه مطلب »

Useful Idioms 16

۵ اصطلاح کاربردی انگلیسی ………………………………… .I lost my head کنترلم را از دست دادم. ……………………………… Favor and reject? نیکی و پرسش؟ ……………………………… .The choice is yours حالا خود دانی. ……………………………… We are of the same mind. هم عقیده هستیم. ……………………………… He is a handy man. همه فن حریف است. …………………………………………… امیدواریم مطالب ما براتون مفید باشه لطفا با معرفی ما …

ادامه مطلب »