خانه -> لغات مشابه -> Confusing Words 18

Confusing Words 18

Confusing Words 18

Already: (adv) /ɔːl’redɪ/ previously, before a certain time

John had already finished the whole pie by the time his guests arrived.

All ready: /ɔːl ‘redɪ/ everyone or everything is completely prepared.

The children were all ready to go to park.

Already:  قبلا  

     All ready:    آماده بودن همه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*