خانه -> عکس و ویدیو -> Confusing Words 17

Confusing Words 17

CW_17

Aloud: /əˈlaʊd/loud enough for other people to hear.

The teacher would read aloud to the students.

 

Allowed: /əˈlaʊd/ having permission

His boss allowed him to take the weekend off.

Aloud: با صدای بلند

Allowed: مجاز   

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*