خانه -> ۱۳۹۴ -> آبان -> ۳۰

آرشیو روزانه: آبان ۳۰, ۱۳۹۴

Idiom 37

پست آموزشی

دوستای عزیزم با ی اصطلاح خیلی کاربردی دیگه در خدمت شما هستیم، از این اصطلاح برای معذرت خواهی کردن در مکالمات روزمره استفاده می کنیم. مثلا می خوایم بگیم معذرت میخوام که مزاحمتون شدم. که معادل این اصطلاحو به روش های زیر میشه بیان کرد. Sorry for the inconvenience . Sorry to be a bother. Sorry to be a pest. …

ادامه مطلب »

Circulate-504-4-9

لغت نهم از درس ۴ کتاب ۵۰۴ Circulate / ‘sɜːkjʊleɪt / Go around; go from place to place or person to person. پخش شدن، از مکانی به مکانب یا از شخصی به شخصی رفتن   A fan may circulate the air in summer, but it doesn’t cool it. پنکه در تابستان می تواند هوا را پخش کند اما آن را …

ادامه مطلب »