خانه -> ۱۳۹۴ -> آبان -> ۲۹

بایگانی روزانه: آبان ۲۹, ۱۳۹۴

Confusing Words 20

تصاویر

Altar: /’ɔ:ltə, ‘ɒl-/ (noun) a table used in religious ceremonies The priest conducted the ceremony at the altar.”   Alter: /’ɔ:ltə, ‘ɒl-/ (verb) change, modify Don’t alter a thing; leave everything as it is. Altar: محراب، میز مراسم مذهبی کلیسا  Alter: تغییردادن، اصلاح کردن    

ادامه نوشته »

Test 74

آموزش و آزمون

Have you ever tried your ____ at running a business? (a) arm (b) finger (c) hand (d) leg پاسخ صحیح : پاسخ صحیح گزینه C می باشد؛ زیرا عبارت ” try your hand at sth”  اصطلاحی است که به معنی “شروع کاری برای اولین بار” استفاده می شود.   معنی جمله: آیا تا حالا سعی کردی که یک کسب و …

ادامه نوشته »