خانه -> ۱۳۹۴ -> آبان -> ۱۳

آرشیو روزانه: آبان ۱۳, ۱۳۹۴

Test 65

آموزش و آزمون

# Test 65 If you wish to temporarily rent your apartment to someone else that means you _____ your apartment to that person. (a) sublet (b) buy (c) employ (d) hire پاسخ صحیح : با توجه به معنی گزینه ها، تنها گزینه a میتونه پاسخ صحیح باشه. “Sublet” به این معنیه که شخص بخواد ملکی را که خود اجاره کرده به …

ادامه مطلب »