خانه -> ۱۳۹۴ -> آبان -> ۰۳

بایگانی روزانه: آبان ۳, ۱۳۹۴

Test60

آموزش و آزمون

Test #6 I’ll come straight to the _____ to buy a new car! (a)angle (b)conclusion (c)end (d)point پاسخ صحیح : گزینه d  پاسخ صحیحه؛ “come to the point” اصطلاحیه که معادل فارسیش میشه “به نتیجه ای رسیدن”. معنی دقیق این عبارت در دیکشنری بصورت زیره: Come to the point get to the main issue come to the main essence addressed …

ادامه نوشته »

Minimum-504-3-2

لغت دوم از درس ۳ کتاب ۵۰۴  Minimum /’mɪnɪməm/ The least possible amount; the lowest amount کمترین مقدار ممکن، پایین ترین مقدار   Studies show that adults need a minimum of six hours of sleep.   مطالعات نشان می دهند که بزرگسالان حداقل به شش ساعت خواب نیاز دارند.   The minimum charge for a telephone, even if no calls are made, is about …

ادامه نوشته »

Confusing Words 6

تصاویر

Adapt: /əˈdæpt/ to adjust Mike quickly adapted to working 20 miles away from home. Adept: /əˈdept/ skilled Lucy is adept at speaking languages. Adopt: /-ˈdɑːpt/ accept as your own It was difficult to adopt only one puppy from the animal shelter. Adapt: تطبیق دادن    Adept: ماهر              Adopt: پذیرفتن         

ادامه نوشته »