Test27

Test_27

تست گرامری در مورد حرف اضافه:

Have you read that book ……. the life of Van Gogh?
(a) about
(b) of
(c) over
(d) in

پاسخ صحیح: گزینه a
معنی جمله: آیا آن کتاب را که در مورد (درباره) زندگی ونگوگ است خوانده ای؟

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*