خانه -> گرامر -> Indefinite Pronouns

Indefinite Pronouns

People

فرق بین nobody,anybody,somebody,everybody,no one,,every one,anyone و .. 

ضمایر مبهم یا نامعین – Indefinite Pronouns

some، something، someone، somebody در جملات مثبت به کار می روند.

مثال:

I want something which is different.

من چیزی می خواهم که متفاوت باشد.

I need someone somebody to help me with my exams

کسی رو می خوام که در امتحاناتم بهم کمک کنه

Some people believe in miracles

بعضی آدمها به معجزه اعتقاد دارن.

___________________________________________________________

any، anything، anyone، anybody در جمله های سؤالی و جملات منفی به معنای هیچ به کار میروند.

مثال:

I don’t have any money on me.

هیچ پولی همراهم نیست.

She hasn’t eaten anything since yesterday.

او از دیروز تا کنون هیچ چیزی نخورده است.

I didn’t tell anyone / anybody your secret

رازت رو به هیچکس نگفتم.

___________________________________________________________

nothing، no one، nobody، none دارای مفهوم منفی هستند و جمله را منفی می کنند اگر چه فعل جمله در ظاهر مثبت نوشته شده باشد.

مثال:

No one / nobody was injured in the accident

هیچکس در تصادف مجروح نشد.

None of my children have blond hair

هیچکدوم از بچه هام موهاشون بور نیست

It has nothing to do with you

به تو هیچ ربطی نداره.

___________________________________________________________

everything، everyone، everybody , every به تمام افراد یا اشیاء یک مجموعه دلالت می کنند و در انگلیسی با فعل مفرد میاد.

مثال:

Every child in my school is black

همه بچه ها توی مدرسه مون سیاه پوستن.

Everything is going to be all right.

همه چیز قرار است درست شود.

Everybody / Everyone has gone home.

همه به خانه رفته اند.

___________________________________________________________

either، neither برای هر یک از دو شخص یا دو چیز به کار می رود. either of و neither of هر دو با اسم جمع به کار می روند و با فعل مفرد یا جمع بکار میره.

مثال:

Either of them is/are good.

هر دو نفر آنها حالشان خوب است.

Neither of them is/are good

هیچ یک از آنها حالشان خوب نیست.

 

وقتی either و neither به صورت صفت به کار روند پس از آنها اسم مفرد می آید و با فعل مفرد مطابقت می کنند.

مثال:

Neither candidate was selected for the job.

هیچ کاندیدی برای آن کار انتخاب نشد.

___________________________________________________________

each به هر یک از دو یا بیش از دو شخص یا چیز به صورت جداگانه دلالت می کند و با فعل مفرد بکار میره.

مثال:

Each of the three boys got a prize.

هر یک از پسرها جایزه دریافت نمودند.

___________________________________________________________

another و others برای دلالت به اشخاص یا اشیاء به کار می روند.

مثال:

Some students are better than others.

بعضی از دانشجویان بهتر از دیگران هستند.

Please give me another ice-cream

لطفا یه بستنی دیگه به من بده.

___________________________________________________________

many جایگزین اسامی قابل شمارش می شود و much جایگزین اسامی غیر قابل شمارش می شود و بیشتر در جملات سؤالی و منفی به کار می رود.

مثال:

We haven’t got many.

خیلی نداریم.

We can’t spend much, or we’ll be short of money.

شما نباید زیاد خرج کنید، وگرنه پول کم میارین.

___________________________________________________________

several جایگزین اسامی قابل شمارش می شود.

مثال:

If you are looking for a photo of Robert, you can find several here.

اگر به دنبال عکسی از رابرت میگردید، می توانید چندین عکس در اینجا پیدا کنید.

___________________________________________________________

all، enough، plenty جایگزین اسم های قابل شمارش و غیر قابل شمارش می شوند.

مثال:

We don’t need milk, there’s plenty in the fridge.

شیر لازم نداریم، توی یخچال زیاد داریم.

I have enough money to buy a car.

اونقدر (به اندازه کافی) پول دارم که بتونم ماشین بخرم

All student must stand now

همه دانش آموزان باید الان بایستند

___________________________________________________________

few و little به ترتیب جایگزین اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش می شوند و دارای مفهوم منفی هستند و معنی جمله را منفی می کنند در حالی که با فعل مثبت به کار می روند.

مثال:

She said little about her journey.

او راجع به سفرش صحبتی نکرد. (مفهوم منفی)

Few will disagree with this argument

با این بحث کسی مخالفت نخواهد کرد. (مفهوم منفی)

___________________________________________________________

a few و a little به ترتیب جایگزین اسمهای قابل شمارش و غیر قابل شمارش می شوند و مفهوم جمله را مثبت می کنند.

مثال:

Have we got any sugar? Yes, We have got a little (sugar

آیا شکر داریم؟ بله، مقداری داریم. (مفهوم مثبت)

Do you have any friends? Yes I have a few (friends

دوستی داری ؟ آره ، چند تایی دارم

۷ دیدگاهها

  1. عالی بود ممنون

  2. واقعا عالی بود. ممنون

  3. عالی بود. متشکر.

  4. We can’t spend much, or we’ll be short of money. معنی این جمله غلط است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*