خانه -> مطالب آموزشی -> conversation04

conversation04

 

When you are going to go to bed you can say:

I am off to bed

I am going to bed

it’s past my bedtime

I am going to hit the sack

I am going to crash

I am going to hit the hay

I think I’ll retire for the night

I think I’ll say goodnight now

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*